Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2013

Bijou
8714 3339
Reposted fromnotoverwhelmed notoverwhelmed viasourlimm sourlimm
Bijou
FUCK THIS
FUCK THIS
FUCK EVERYTHING
FUCK
Reposted fromperopero peropero viasourlimm sourlimm
Bijou
9367 429c
Reposted frommaurael maurael viasourlimm sourlimm
Bijou
0266 98f8
Reposted frompursuit pursuit viasourlimm sourlimm
Bijou
5782 4921
Reposted fromanybodyshit anybodyshit viasourlimm sourlimm
Bijou
7025 d9f9
Reposted fromrisky risky viasourlimm sourlimm
Bijou
8831 2db0
Reposted fromShini Shini viasourlimm sourlimm
Bijou
Chuj że z nimi!
Zobacz jak oni wszyscy się zmienili.
— Miuosh
Reposted fromHannna Hannna viasourlimm sourlimm
Bijou
7859 5f64
Reposted fromzolwik zolwik viasourlimm sourlimm
Bijou
0280 a81b
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viasourlimm sourlimm
Bijou
Reposted fromesmevimes esmevimes
Bijou

„Znam Cię totalnie inaczej niż wszyscy inni.”

— n.
Reposted fromnexxt nexxt
Bijou
4389 7f33
Reposted fromnexxt nexxt
Bijou
4229 6aab
Reposted fromnexxt nexxt
Bijou

„Co jest w życiu pewne? To, że nie możemy znajdować się w dwóch różnych miejscach, bo my to jedna osoba o dwóch sercach, o dwóch parach płuc, czterech dłoniach i stopach. Mamy także dwie pary oczu i ust i dwa nosy i dużo piegów i pieprzyków. 200 tysięcy kilometrów naczyń krwionośnych, 10 litrów krwi i dwie tętnice szyjne. A ile przedsionków i komór – po cztery równo, prawe i lewe. I aorty dwie i zastawki półksiężycowate. A duszę mamy jedną, bośmy się spotkali, znaleźli i złapali za ręce. I to jest w życiu pewne.”/E. Szumowska

 

Reposted fromnexxt nexxt

February 17 2013

Bijou
1938 2954
Reposted fromsourlimm sourlimm
Bijou
1964 f48b
Reposted fromsourlimm sourlimm
Bijou
1986 f634
Reposted fromsourlimm sourlimm
Bijou
1973 3185
Reposted fromsourlimm sourlimm
Bijou
1513 ff33 500
Reposted fromIsabelleClove IsabelleClove viasourlimm sourlimm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl